PHẦN MỀM QUẢN LÝ LƯU TRỮ

upload/images/SP_Treventus/ScanRobot_2_0_MDS_300dpi.png

Mô tả

Phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ được thiết kế phù hợp cho bất kỳ một hệ thống lưu trữ, cơ quan thông tin khác nhau về quy mô, tổ chức, loại hình.

Hỗ trợ ngôn ngữ tại các công cụ, chức năng dành cho người dùng, người quản trị cổng thông tin ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, tiếng Việt, tiếng Anh, ... (kèm theo các giải thích, trợ giúp / tài liệu tham theo khảo) giúp cho việc tiếp cận của người dùng không gặp phải bất kỳ rào cản nào về ngôn ngữ.

Phần mềm tích hợp phát triển trên nền web (môi trường Intranet, Internet) phục vụ toàn diện cho việc vận hành một thư viện lưu trữ hồ sơ hiện đại

Liên hệ nhanh với bộ phận tư vấn

  • Giới thiệu khái quát sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
  • Nguyên lý hoạt động
  • Catalog

Phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ được thiết kế phù hợp cho bất kỳ một hệ thống lưu trữ, cơ quan thông tin khác nhau về quy mô, tổ chức, loại hình.

Hỗ trợ ngôn ngữ tại các công cụ, chức năng dành cho người dùng, người quản trị cổng thông tin ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, tiếng Việt, tiếng Anh, ... (kèm theo các giải thích, trợ giúp / tài liệu tham theo khảo) giúp cho việc tiếp cận của người dùng không gặp phải bất kỳ rào cản nào về ngôn ngữ.

Phần mềm tích hợp phát triển trên nền web (môi trường Intranet, Internet) phục vụ toàn diện cho việc vận hành một thư viện lưu trữ hồ sơ hiện đại

Vui lòng nhập thông tin để tải tài liệu.