upload/images/chuyen-muc/about.png

Tư vấn xây dựng giải pháp thư viện

Thư viện điện tử/thư viện số đang là hình mẫu phát triển của các thư viện trên thế giới hiện nay nhằm tiếp nhận những thời cơ và đáp ứng những thách thức từ xu thế phát triển của thời đại – xu thế hình thành một xã hội thông tin toàn cầu. Thư viện số tạo ra một môi trường và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người sử dụng nguồn tài liệu, không bị giới hạn về thời gian và không gian. Thư viện số sẽ làm thay đổi cơ bản phương thức hoạt động của thư viện từ thu thập xử lý tài liệu phục vụ người đọc đồng thời tạo ra các sản phẩm thông tin có giá trị nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dùng tin.

Vấn đề xây dựng thư viện số ở Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước chỉ đạo thực hiện. Nhiều cơ quan Thông tin Thư viện nước ta đang xúc tiến cho việc thực hiện này. Tuy nhiên, xây dựng thư viện số ở Việt Nam hiện vẫn còn là vấn đề mới và thực tế triển khai gặp rất nhiều khó khăn.

Việc xây dựng một thư viện số là cả một quá trình đòi hỏi phải có sự đầu tư về công nghệ, cơ sở hạ tầng CNTT. 
Nắm bắt được xu hướng phát triển và nhu cầu áp dụng CNTT vào việc chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ thông tin thư viện, Công ty Nam Hoàng sẵn sàng đồng hành cùng quý cơ quan trong suốt quá trình xây dựng một thư viện hiện đại, từ những bước đầu tiên khi chưa có thư viện, hay trong những bước chuyển giao từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử/thư viện số. Chúng tôi là nhà tư vấn chuyên nghiệp về các giải pháp xây dựng một thư viện điện tử hay thư viện số
để đảm bảo tổ chức và quản lý được các khâu công việc sau:
1. Quản lý các nguồn thông tin truyền thống: sách, báo, tạp chí, bản đồ…có trong kho tư liệu của các Trung tâm thông tin-thư viện. Tích hợp các loại CSDL được xây dựng theo các quy tắc biên mục khác nhau.
2. Quản lý các nguồn tin điện tử
3. Có khả năng trao đổi, liên kết với các cơ quan thông tin thư viện khác trong và ngoài hệ thống để hỗ trợ chuẩn nghiệp vụ, tiết kiệm thời gian xử lý thông tin, cung cấp nguồn thông tin đa dạng phong phú tới người dùng tin.
4. Có cổng thông tin tích hợp (Web-portal) để cung cấp thông tin tới người dùng ở mọi lúc, mọi nơi.
Với đội ngũ cán bộ là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lĩnh vực thông tin thư viện, chúng tôi đã có những thành công trong việc tư vấn giải pháp xây dựng thư viện điện tử cho Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh (nay là Đại học Hạ Long) và một số Trung tâm Thông tin Thư viện trong nước mà chúng tôi sắp triển khai trong thời gian tới.