PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN

upload/images/SP_Treventus/ScanRobot_2_0_MDS_300dpi.png

Mô tả

Phần mềm quản lý thư viện là công cụ giúp quản lý quy trình nghiệp vụ của một thư viện điện tử tích hợp hiện đại.

 • Quy trình bổ sung: Phân hệ bổ sung cho phép thư viện sưu tầm, xây dựng và phát triển vốn tài liệu thư viện, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, báo cáo tài chính trong thư viện.
 • Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu: Phân hệ Biên mục; Quản lý ấn phẩm định kỳ; Quản lý bài trích, Thư viện số, cho phép thư viện xử lý triệt để hình thức và nội dung vốn tài liệu thư viện.
 • Quy trình tổ chức kho lưu trữ và bảo quản: Phân hệ Kiểm kê cho phép thư viện nắm rõ hiện trạng vốn tài liệu thư viện, lập kế hoạch sắp xếp, hiệu chỉnh kho và các chính sách bảo quản, quản lý và phát triển vốn tài liệu thư viện.
 • Quy trình phục vụ, lưu thông tài liệu: Phân hệ tra cứu OPAC, Quản lý bạn đọc, Lưu thông, Mượn liên thư viện, Cổng thông tin thư viện cho phép thư viện triển khai các dịch vụ, sản phẩm Thư viện – Thông tin tới đông đảo người dùng trong và ngoài thư viện.

Liên hệ nhanh với bộ phận tư vấn

 • Giới thiệu khái quát sản phẩm
 • Thông số kỹ thuật
 • Nguyên lý hoạt động
 • Catalog

Phần mềm quản lý thư viện là công cụ giúp quản lý quy trình nghiệp vụ của một thư viện điện tử tích hợp hiện đại.

Khả năng truy cập:

 •  Tương thích nhiều trình duyệt; Thân thiện với Mobile (Mobile friendly )
 •  Ứng dụng Android, IOS
 •  Dễ tìm kiếm ( Fulltext search)
 •  Quản lý tài liệu số: Bảo vệ tài liệu không cho phép tải; in
 •  Khả năng tự động nhận dạng tài liệu (OCR) với trên 200 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt
 •  Tích hợp các thiết bị tự động hóa trong thư viện, thiết bị số hóa các hệ thống mượn trả tài liệu tự động (chuẩn SIP2)
 •  Tích hợp với các hệ thống khác: Hệ thống quản lý đào tạo; Quản lý sinh viên…

Vui lòng nhập thông tin để tải tài liệu.