upload/images/chuyen-muc/about.png

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Nam Hoàng được thành lập từ năm 2000, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thông tin tư liệu và tự động hoá thư viện. 
Các sản phẩm cốt lõi của Công ty bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tổng thể về các lĩnh vực nói trên.
- Cung cấp sách in
- Cung cấp tài liệu số
- Cung cấp phần mềm thư viện
- Cung cấp thiết bị an ninh, tự động hoá thư viện
- Cung cấp giải pháp số hoá tài liệu
- Cung cấp thiết bị lĩnh vực thông tin - thư viện
- Dịch vụ Tư vấn giải pháp thông tin - thư viện
- Dịch vụ số hoá tài liệu
- Dịch vụ bảo hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị