PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

upload/images/SP_Treventus/ScanRobot_2_0_MDS_300dpi.png

Mô tả

Phần mềm quản lý doanh nghiệp nhằm gia tăng hiệu suất công việc, giám chi phí, và tạo lợi thế cạnh tranh. Đây tà một trong những giải pháp
tiêu biểu giúp doanh nghiệp hài hòa giữa bài toán công nghệ và lợi ích kinh doanh. Chính vi điều đó mà giải pháp này nhận được hơn 3000 phiếu bầu trên toàn thế giới để nhận được giải thưởng Microsoft Country Partner of The Year 2012.
 

Liên hệ nhanh với bộ phận tư vấn

  • Giới thiệu khái quát sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
  • Nguyên lý hoạt động
  • Catalog

Phần mềm quản lý doanh nghiệp nhằm gia tăng hiệu suất công việc, giám chi phí, và tạo lợi thế cạnh tranh. Đây tà một trong những giải pháp
tiêu biểu giúp doanh nghiệp hài hòa giữa bài toán công nghệ và lợi ích kinh doanh. Chính vi điều đó mà giải pháp này nhận được hơn 3000 phiếu bầu trên toàn thế giới để nhận được giải thưởng Microsoft Country Partner of The Year 2012.
 

Tốc độ:

-  Lên tới trên 2500 trang/giờ (chế độ quét tự động).

-  Lên tới trên 1000 trang/giờ (chế độ quét tự động)

Chuyển trang:

- Cho phép người dùng lựa chọn chế độ chạy cho từng loại tài liệu: Tự động, bán tự động và chế độ thủ công.

Góc mở:

- Giá đỡ sách góc mở từ 60º - 100º giúp bảo vệ gáy sách và chất lượng của tài liệu một cách tốt nhất.

Độ phân giải:

- Mật độ điểm ảnh từ 300 - 400  DPI.

Vui lòng nhập thông tin để tải tài liệu.