Sản phẩm

Về chúng tôi

Công ty TNHH Nam Hoàng được thành lập từ năm 2000, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thông tin tư liệu và tự động hoá thư viện. Các sản phẩm cốt lõi của Công ty bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tổng thể về các lĩnh vực nói trên. Như các bậc “ học giả “ và lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới đã đúc kết, để tiến đến một xã hội, đất nước phồn vinh thì một trong những yếu tố có tính chất hàng đầu, bản lề là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt trong thời đại “mở”,  thông tin “số” như ngày nay thì việc cập nhật, sử dụng, áp dụng nguồn thông tin tư liệu một cách đúng đắn, hiệu quả, nhanh chóng mang tính chất quyết định.

Chi tiết >

Khách hàng tiêu biểu

Tin tức - sự kiện