CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

upload/images/SP_Treventus/ScanRobot_2_0_MDS_300dpi.png

Mô tả

Cơ sở dữ liệu trực tuyến cho phép bạn đọc tiếp cận nguồn tài nguyên đồ sộ

Chúng tôi cung cấp các cơ sở dữ liệu trực tuyến hàng đầu trên thế giới.

 

http://xn--danhmc-mq8b.vn/

Liên hệ nhanh với bộ phận tư vấn

  • Giới thiệu khái quát sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
  • Nguyên lý hoạt động
  • Catalog

Cơ sở dữ liệu trực tuyến cho phép bạn đọc tiếp cận nguồn tài nguyên đồ sộ

Chúng tôi cung cấp các cơ sở dữ liệu trực tuyến hàng đầu trên thế giới.

 

http://xn--danhmc-mq8b.vn/

Tốc độ:

-  Lên tới trên 2500 trang/giờ (chế độ quét tự động).

-  Lên tới trên 1000 trang/giờ (chế độ quét tự động)

Chuyển trang:

- Cho phép người dùng lựa chọn chế độ chạy cho từng loại tài liệu: Tự động, bán tự động và chế độ thủ công.

Góc mở:

- Giá đỡ sách góc mở từ 60º - 100º giúp bảo vệ gáy sách và chất lượng của tài liệu một cách tốt nhất.

Độ phân giải:

- Mật độ điểm ảnh từ 300 - 400  DPI.

Vui lòng nhập thông tin để tải tài liệu.