upload/images/chuyen-muc/Namhoang_01.png

Triển khai hệ thống thiết bị an ninh và tự động hóa lưu thông tại Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân

Trong tháng 10/2017 vừa qua, Công ty TNHH Nam Hoàng đã tiến hành triển khai, lắp đặt hệ thống trang thiết bị an ninh và tự động hóa lưu thông trong thư viện tại Thư viện Nghiệp vụ Cảnh sát Học viện Cảnh sát Nhân dân

Hệ thống giúp hỗ trợ công tác nghiệp vụ, tăng cường hiệu quả hoạt động và đem lại dịch vụ tốt nhất cho bạn đọc khi đến Thư viện

Sau đây là một số hình ảnh triển khai của dự án

Ảnh: Hệ thống cổng kiểm soát an ninh

Ảnh: Hệ thống thiết bị trả sách tự động 24/7

Ảnh: Hệ thống mượn trả sách tự động

Ảnh: Hệ thống thiết bị kiểm kê kho tự động