upload/images/chuyen-muc/Namhoang_01.png

Thông tin đối tác

Dialoc ID

Dialoc ID

Dialoc ID là hãng sản xuất các thiết bị an ninh, tự động hóa Thư viện có trụ sở tại Hà Lan. Sản phẩm chủ yếu sử dụng ba loại công nghệ: EM, RF…