upload/images/tin-tuc/sp.png

Sách, tạp chí quốc văn

Nam Hoàng là đại diện phân phối sách, tài liệu quốc văn của các nhà xuất bản lớn tại Việt Nam như: Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Nhà xuất bản Sư phạm, Nhà xuất bản Thông tin Truyền thông, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội,... 

Nội dung phong phú bao gồm các lĩnh vực:  Kinh tế, Kinh doanh, Quản lý, Kế toán, Ngân hàng, Luật, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Y học, Máy tính …