upload/images/tin-tuc/sp.png

Phần mềm quản lý quy trình số hóa ScanFlow

upload/images/SP_Treventus/Product-Box-Scanflow.png

Mô tả

ScanFlow™ là một phần mềm quản lý số hóa một cách hiệu quả và dễ sử  dụng. Nó làm tăng khối lượng và chất lượng của đầu ra cho các dự án số hóa
 

Liên hệ nhanh với bộ phận tư vấn

  • Giới thiệu khái quát sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
  • Nguyên lý hoạt động
  • Catalog

 - Tổ chức hiệu quả của nhân viên, máy quét, dữ liệu và sách

 - Tăng chất lượng và chất lượng đầu ra

 - Tối thiểu hóa sự tương tác và lỗi của con người

 - Chức năng kiểm soát chất lượng nhanh.

ScanFlow™ Chuyên nghiệp giúp tổ chức và phối hợp tất cả các nguồn lực một cách hiệu quả. Bằng cách này, nó làm tăng chất lượng đầu ra ở một mặt và giảm chi phí nhân sự ở phía bên kia. 
Đối với người đứng đầu trung tâm số hóa, nó cung cấp các chức năng giám sát và báo cáo để có cái nhìn tổng quan hơn về các dự án. 

- Giúp quản lý nhân viên.

- Tổ chức công việc cho các thiết bị quét khác nhau.

- Lên kế hoạch phân loại sách và các dạng tài liệu khác.

- Tự động hóa luồng dữ liệu công việc.

Đang cập nhật

Vui lòng nhập thông tin để tải tài liệu.