upload/images/tin-tuc/sp.png

Phần mềm quản lý doanh nghiệp

upload/images/san-pham/PM QLDNghiep.jpg

Mô tả

Phần mềm quản lý doanh nghiệp nhằm gia tăng hiệu suất công việc, giám chi phí, và tạo lợi thế cạnh tranh. Đây tà một trong những giải pháp
tiêu biểu giúp doanh nghiệp hài hòa giữa bài toán công nghệ và lợi ích kinh doanh. Chính vi điều đó mà giải pháp này nhận được hơn 3000 phiếu bầu trên toàn thế giới để nhận được giải thưởng Microsoft Country Partner of The Year 2012.
 

Liên hệ nhanh với bộ phận tư vấn

  • Giới thiệu khái quát sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
  • Nguyên lý hoạt động
  • Catalog

Phần mềm quản lý doanh nghiệp giúp quản lý toàn bộ công việc của toàn công ty.

Tăng năng suất lao động nhờ chuẩn hoá và tự động hoá các quy trình làm việc

Tất cả thông tin được tổ chức và lưu trữ sẵn sàng phục vụ công việc điều hành, sản xuất, kinh doanh

Hợp nhất tất cả các số liệu báo cáo tình hình hoạt động trên một nơi duy nhất.
 

Chức năng 

- Quản lý công việc

- Quản lý văn phòng số

- Quản lý thư viện số

- Quản lý hồ sơ lưu trữ ...

Vui lòng nhập thông tin để tải tài liệu.