upload/images/tin-tuc/sp.png

Phần mềm nhận dạng ký tự quang học OCR

upload/images/SP_Treventus/Product-Box-OCR.png

Mô tả

Treventus OCR Solutions là một bộ các gói OCR cho các yêu cầu dự án khác nhau. Nó bao gồm các dự án nhỏ & đơn giản cũng như lớn và phức tạp.

Liên hệ nhanh với bộ phận tư vấn

  • Giới thiệu khái quát sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
  • Nguyên lý hoạt động
  • Catalog

Treventus OCR Solutions là một bộ các gói OCR cho các yêu cầu dự án khác nhau. Nó bao gồm các dự án nhỏ & đơn giản cũng như lớn và phức tạp.

- Tính tự động cao - không cần tương tác với người vận hành

- Tích hợp trực tiếp vào quy trình số hóa

- Các gói OCR khác nhau cho các yêu cầu và quy mô dự án khác nhau

- Toàn bộ giải pháp từ một nhà cung cấp

- Hơn 190 ngôn ngữ được hỗ trợ

Đang cập nhật

Vui lòng nhập thông tin để tải tài liệu.