upload/images/chuyen-muc/Namhoang_01.png

HỘI THẢO: " Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21"

Ngày 12 tháng 06 năm 2019, nhằm hưởng ứng triển khai tiếp tục các nghị quyết 29-NQ/TW và 19-NQ/TW, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với các tổ chức: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Hội Khuyến học Việt Nam, Hiệp hội Vì Giáo dục cho mọi người Việt Nam, tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21” tại trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân.

Đại biểu tham dự bao gồm:

– Đại biểu từ các cơ quan của Đảng, Nhà nước

– Đại diện Hiệp hội các trường Đại Học, Cao Đẳng Việt Nam và các đơn vị đồng chủ trì

– Các sở giáo dục và đào tạo

– Các trường Đại học, Cao đẳng

– Các doanh nghiệp về khoa học, công nghệ.

– Các chuyên gia giáo dục.

Đây là cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về phát triển giáo dục đào tạo theo tinh thần của các nghị quyết 29-NQ/TW và 19-NQ/TW để từ đó kiến nghị lên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước về hướng quy hoạch mạng lưới giáo dục và đào tạo của đất nước trong thời gian tới.

Các phóng viên tác nghiệp trong buổi hội thảo

Đại biểu ghé thăm sản phẩm công ty Nam Hoàng