upload/images/chuyen-muc/Namhoang_01.png

Hội thảo Quốc gia Hội thảo Quốc gia "Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế"

Ngày 4/11/2013, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trong đó, Nghị quyết đã nêu ra một số quan điểm chỉ đạo về việc đổi mới hệ thống giáo dục “Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hoá, hiện đại hoá giáo dục và đào tạo”;

Tuy nhiên từ đó đến nay, mặc dù đã 5 năm, nhưng chúng ta vẫn chưa có bất kỳ định nghĩa chính thức nào về hệ thống giáo dục mở. Khái niệm này vẫn được hiểu khá cảm tính, hiểu chưa chắc chắn, chưa đầy đủ cơ sở khoa học, và do đó xuất hiện các quan niệm khác nhau, khi giải thích về nó.

Ngày 16/5, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế”.

Tại hội thảo, GS Trần Hồng Quân - Chủ tịch hiệp hội cho rằng, phát triển hệ thống giáo dục mở tại Việt Nam là rất quan trọng, bởi vì chỉ có giáo dục mở mới đảm bảo được cho mọi người dân đều được tiếp cận với tri thức nhân loại với chi phí nhỏ nhất. Đây cũng là cách nhanh nhất để có được các kỹ năng cần thiết để sống, làm việc trong kỷ nguyên số. 

Ảnh: GS Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội phát biểu khai mạc Hội thảo

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo. Phó Thủ tướng đồng tình với các kiến nghị và cho rằng: “Tất cả những rào cản giáo dục mở thì phải dỡ bỏ 1 cách kiên quyết”.

Theo đó, việc cần làm ngay là phải tập trung kêu gọi xây dựng hệ thống học liệu mở. Trước hết các trường đại học phải thay đổi. Bên cạnh đó, kêu gọi cộng đồng dịch số hóa, học liệu. Phải cải thiện CNTT trong tất cả các lĩnh vực vì ứng dụng CNTT là ứng dụng cho mỗi cá nhân và từng người dân.

Ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội thảo

Công ty Nam Hoàng với phương châm kinh doanh "Hãy để chúng tôi làm giàu thêm tri thức của bạn" luôn cung cấp những sản phẩm, tri thức (sách, cơ sở dữ liệu điện tử) và những phương thức hỗ trợ bạn đọc dễ dàng tiếp cận tri thức nhất (số hóa, tự động hóa thư viện). 

Công ty Nam Hoàng vinh hạnh tham dự và tài trợ Hội thảo này.

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động của Công ty tại buổi Hội thảo

Ảnh: Các đại biểu tham quan giang hàng trưng bày của Công ty Nam Hoàng

Ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với các đại biểu bên ngoài Hội thảo

Ảnh: GS. TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trao đổi tại hội thảo

 

Ảnh: Buổi hội thảo có sự tham gia của trên 300 đại biểu đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước

Ảnh: Các đại biểu thảo luận sôi nổi tại Hội trường