upload/images/chuyen-muc/Namhoang_01.png

Hội sách 2018 Học viện Tài chính

Ngày 19/4/2018 vừa qua, Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Tài chính đã tổ chức Ngày hội sách 2018.

Ảnh: TS. Nguyễn Huy Chương - Chủ tịch Liên chi hội Thư viện các Trường Đại học Khu vực phía Bắc phát và tặng hoa chúc mừng tại Hội sách

Ngày hội sách được tổ chức để tăng cường văn hóa đọc trong sinh viên, tạo sân chơi cho các bạn đọc yêu sách.

Công ty Nam Hoàng vinh hạnh tham dự và tài chợ chương trình này