upload/images/chuyen-muc/Namhoang_01.png

Hội nghị Tổng kết hoạt động thư viện cấp huyện, cấp xã ở Việt Nam

Ngày 15/6/2017 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết hoạt động thư viện cấp huyện, cấp xã ở Việt Nam" và Hội thảo "Thư viện cấp huyện, cấp xã - Thực trạng hoạt động và mô hình quản lý".

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá hoạt động thư viện cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc trong 5 năm qua đồng thời đưa ra phương hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thư viện, lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Thư viện cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên cả nước.

Tại hội nghị cũng đã có rất nhiều báo cáo, tham luận đóng góp về hoạt động, mô hình quản lý của Thư viện cấp huyện, cấp xã trên cả nước

Công ty Nam Hoàng đã tham dự và tài trợ cho Hội nghị.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị: