upload/images/chuyen-muc/Namhoang_01.png

Hội nghị lần thứ 15 của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ

Trong hai ngày 16-17/6/2017 tại Đà Lạt đã diễn ra hội nghị lần thứ 15 của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch cùng với trên 160 đại biểu đại diện cho 80 đơn vị gồm thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về công tác hoạt động của Liên hợp, định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng thời một số sản phẩm, dịch vụ mới cũng đã được giới thiệu tại hội nghị. Công ty Nam Hoàng cũng đã có bài trình bày giới thiệu về giải pháp quản lý nguồn tài nguyên số Nainuwa. Đây là giải pháp mới, tiên tiến sử dụng giao diện web cho phép người dùng truy cập vào nguồn tài nguyên số ở bất cứ đâu và trên bất cứ thiết bị nào.

Công ty Nam Hoàng đã tham dự và tài trợ cho Hội nghị.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị