upload/images/chuyen-muc/Namhoang_01.png

Đại hội Đại biểu Liên Chi hội Thư viện đại học phía Nam

Vừa qua tại Trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Liên chi hội Thư viện các Trường Đại học Khu vực Phía Nam đã tiến hành Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2017-2019.

Đại hội đã có sự tham gia của đại diện các Thư viện thành viên trong Liên chi hội.

Công ty Nam Hoàng vinh dự tham gia Đại hội.

Sau đây là một vài hình ảnh tại Đại hội: